ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНE НАБАВКE:

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

- Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – електрична енергија, које је објављено на порталу јавних набавки 29.6.2018.

ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У ВЕЛИКОМ СЕЛУ

- Обавештење о заклљученом уговору за јавну набавку услуга – Израда документације за озакоњење објекта у Великом Селу, објављено на Порталу јавних набавки 25.6.2018.

АСФАЛТИРАЊЕ

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова – асфалтирање дворишта и паркинг простора школе, објављено на Порталу јавних набавки 24.04.2015. године.

- Асфалтирање дворишта и паркинг простора школе ЈН бр.1.3.4/15, 18.3.2015-године

Позив

Конкурсна документација

ЕКСКУРЗИЈА

- 12.10.2017.  Обавештење о закљученом уговору

- 26.9.2017.г. Одлука о обустави поступка и Одлука о додели уговора

- У прилогу су Позив за подношење понуда и Конкурсна документација, за јавну набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, који су објављени на Порталу јавних набавки 07.09.2017.  (Позив и Конкурсна документација)

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга – извођење екскурзије, ЈН бр. 1.2.1/17. Одлука је објављена на Порталу јавних набавки 13.04.2017. године.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација од 28.03.2017. године

Обавештење о закљученом уговору од 22.02.2017.год.

- Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи је објављена на Порталу јавних набавки 23.12.2016. године.
Одлука о додели уговора

- У прилогу достављамо измену и допуне конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку услуга – екскурзија и настава у природи

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

Измена и допуна конкурсне документације

- Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, који су објављени на Порталу јавних набавки 30.11.2016.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

- Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга – извођење екскурзије, ЈН бр. 1.2.1/16., објављени на Порталу јавних набавки 03.03.2016. године

Позив

Конкурс

Обавештење о закљученом уговору за екскурзију

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга – настава у природи

Одлука о додели уговора за набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр. 1.2.1/15.

- Извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр. 1.2.1/15., објављени на Порталу јавних набавки 20.10.2015. године

Позив

Конкурс

-- Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуге – извођење екскурзије и наставе у природи, објављено на Порталу јавних набавки 06.04.2015. године.

- Извођење екскурзије и наставе у природи JН бр. 1.2.1, објављена на Порталу јавних набавки 19.2.2015.године

Позив

Конкурсна документација

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

-Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – електрична енергија које је објављено на Порталу јавних набавки 22.06.2017. године

Одлука о додели уговора за јавну набавку о добара – електрична енергија, Портал јавних набавки 09.06.2017. године

- Електрична енергија, 19.5.2017.године, бр.2.1.1/17

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – електрична енергија које је објављено на Порталу јавних набавки 06.07.2016. године.

Одлука о додели уговора је објављена на Порталу јавних набавки 06.06.2016. године

29.06.2015.  - Обавештење о закључeном уговору, ЈН бр. 1.1.1/15

- Електрична енергија, 15.5.2015.године

Позив

Конкурсна документација

- Електрична енергија, JН бр. 01/14

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закључeном уговору