Наставници

Сања Дамњановић
Одељење: 1/1

Јована Цакић
Одељење: 1/2

Драгана Гајић
Одељење: 1/3

Наташа Ђорђевић
Одељење: 1/4

Бранислава Тришић
Одељење: 2/1

Далибор Јелић
Одељење: 2/2

Ирена Матић
Одељење: 2/3

Нела Дракулић
Одељење: 2/4

Марина Васиљевић
Одељење: 3/1

Слађана Петровић
Одељење: 3/2

Јелена Станковић
Одељење: 3/3

Драгица Секулић
Одељење: 4/1

Славољуб Станисављевић
Одељење: 4/2

Невена Алексић
Одељење: 4/3

Марина Адамовић
Одељење: продужени боравак

Марина Ивановић
Одељењски старешина: 6/1
Одељења којима предаје: 5/1, 5/2, 6/1, 7/1

Данијела Пантелић
Одељењски старешина: 6/2
Одељења којима предаје: 5/3, 6/2, 7/2, 8/2

Биљана Аксентијевић
Одељењски старешина: 6/3
Одељења којима предаје: 5/4, 6/3, 7/3, 8/3

Милан Митић
Одељења којима предаје: 8/1

Бисерка Радосављевић
Одељењски старешина: 8/1
Одељења којима предаје: 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8/1

Хелена Милошевић Момчилов
Одељењски старешина: 7/2
Одељења којима предаје: 3/2, 5/3, 5/4, 6/2, 6/3,  7/2, 7/3,  8/2, 8/3

Бранислав Крајишник
Одељења којима предаје: 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 4/2,4/3

Слађана Вуксановић
Одељења којима предаје:  3/3

Јелена Главаш
Одељењски старешина: 5/1
Одељења којима предаје: 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Слађана Вуксановић
Одељења којима предаје: 5/4, 6/3, 7/3, 8/3

Татјана Добросављевић
Одељењски старешина: 8/2
Одељења којима предаје: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3,  7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3

Милка Гајић
Одељења којима предаје: 5/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8/1

Јасмина Тица
Одељења којима предаје: 5/3, 5/4, 6/2, 6/3, 7/2, 7/3, 8/2, 8/3

Мирјана Кривокапић
Одељењски старешина: 7/1
Одељења којима предаје: 5/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8/1

Ненад Прибак
Одељењски старешина: 5/3
Одељења којима предаје: 5/3, 6/2, 7/2, 8/2

Милош Турчиновић
Одељењски старешина: 5/4
Одељења којима предаје: 5/4, 6/3, 7/3, 8/3

Ненад Прибак
Одељењски старешина: 5/3
Одељења којима предаје: 5/3, 6/2, 7/2, 8/2

Милош Турчиновић
Одељењски старешина: 5/4
Одељења којима предаје: 5/4, 6/3, 7/3, 8/3

Војислав Марјановић
Одељења којима предаје: 5/1, 5/2, 6/1,  7/1, 8/1

Владимир Илић
Одељењски старешина: 5/2
Одељења којима предаје: 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3,  7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3

Кристина Радосављевић
Одељења којима предаје: 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3,  7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3

Петар Шмигић
Одељења којима предаје: 5/1, 5/2

Бранко Богојевић
Одељења којима предаје: 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3,  7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Маја Маринков
Одељењски старешина: 8/3
Одељења којима предаје: 5/4, 7/3, 8/3

Мирјана Мијатовић
Одељења којима предаје: 8/1

Миријана Илић
Одељења којима предаје: 7/1, 7/2, 7/3, 8/2, 8/3

Ранко Марковић
Одељења којима предаје: 6/1, 7/1, 8/1

Горан Бојанић
Одељења којима предаје: 6/2, 6/3, 7/2, 7/3, 8/2, 8/3

Милица Лукић – Дувњак
Одељења којима предаје: 5/1, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/2, 7/3, 8/2, 8/3

Војислав Марјановић
Одељења којима предаје: 5/2, 7/1, 8/1

Петар Ердељан
Одељења којима предаје: 5/1, 5/2, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Милан Вуксановић
Одељенски старешина: 7/3
Одељења којима предаје: 5/3, 5/4, 6/2, 6/3, 7/3, 8/3

Петар Ердељан
Одељења којима предаје: 5/3, 6/2

Милан Вуксановић
Одељенски старешина: 7/3
Одељења којима предаје: 5/1, 5/2, 5/4, 6/1, 6/3

Стефан Рађен
Одељења којима предаје: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, (5/1, 5/2),  (6/1, 7/1, 8/1), 5/3, 6/2, (7/2, 8/2), 5/4, 6/3, (7/3, 8/3)

Милан Митић
Одељења којима предаје: (5/1, 5/2), 7/1, 8/1

Данијела Пантелић
Одељењски старешина: 6/2
Одељења којима предаје: 7/2

Биљана Аксентијевић
Одељењски старешина: 6/3
Одељења којима предаје: (7/3, 8/3)

  • Чувари природе:

Маја Маринков
Одељења којима предаје: 5/4, 8/3

Бранко Богојевић
Одељења којима предаје: 6/1, 6/3

Миријана Илић
Одељења којима предаје: 7/2, 7/3

  • Хор и оркестар

Татјана Добросављевић
Одељења којима предаје: 8/2

  • Свакодневни живот у прошлости

Петар Шмигић
Одељења којима предаје: 5/1

Кристина Радосављевић
Одељења којима предаје: 6/2, 7/1

Владимир Илић
Одељења којима предаје: 5/2, 8/1

  • Цртање, сликање и вајање

Јасмина Тица
Одељења којима предаје: 5/3