Наставници

Бранислава Тришић
Одељење: 1/1

Далибор Јелић
Одељење: 1/2

Ирена Матић
Одељење: 1/3

Нела Дракулић
Одељење: 1/4

Марина Васиљевић
Одељење: 2/1

Слађана Петровић
Одељење: 2/2

Јелена Станковић
Одељење: 2/3

Драгица Секулић
Одељење: 3/1

Славољуб Станисављевић
Одељење: 3/2

Невена Алексић
Одељење: 3/3

Сања Дамњановић
Одељење: 4/1

Јована Цакић
Одељење: 4/2

Драгана Гајић
Одељење: 4/3

Наташа Ђорђевић
Одељење: 4/4

Данијела Степановић
Одељење: 1/с

Марина Адамовић
Одељење: продужени боравак

 

Марина Ивановић
Одељенски старешина: 5/1
Одељења којима предаје: 5/1, 6/1, 7/1, 8/1

Данијела Пантелић
Одељенски старешина: 5/2
Одељења којима предаје: 5/2, 6/2, 7/2, 8/2

Биљана Аксентијевић
Одељенски старешина: 5/3
Одељења којима предаје: 5/3, 6/3, 7/3, 8/3

Бисерка Радосављевић
Одељенски старешина: 7/1
Одељења којима предаје: 1/1, 1/2, 2/1, 3/1, 4/1, 4/2, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1

Хелена Милошевић Момчилов
Одељенски старешина: 6/2
Одељења којима предаје: 4/3, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3,  7/2, 7/3,  8/2, 8/3

Бранислав Крајишник
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 1/3, 2/2, 3/2, 3/3, 4/4

Слађана Вуксановић
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 1/4, 2/3

Јелена Главаш
Одељенски старешина: 8/1
Одељења којима предаје: 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Слађана Вуксановић
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 6/3, 7/3, 8/3

Татјана Добросављевић
Одељенски старешина: 7/2
Одељења којима предаје: 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3,  7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3

Милка Гајић
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 5/1, 6/1, 7/1, 8/1

Јасмина Тица
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 7/2, 7/3, 8/2, 8/3

Мирјана Кривокапић
Одељенски старешина: 6/1
Одељења којима предаје: 5/1, 6/1, 7/1, 8/1

Ненад Прибак
Одељенски старешина: 8/2
Одељења којима предаје: 5/2, 6/2, 7/2, 8/2

Милош Турчиновић
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 5/3, 6/3, 7/3, 8/3

Мирјана Кривокапић
Одељенски старешина: 6/1
Одељења којима предаје: 5/1 -1. група, 5/2, 8/1 – 1. група

Ненад Прибак
Одељенски старешина: 8/2
Одељења којима предаје: 6/2, 7/2, 8/2

Милош Турчиновић
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 5/3, 6/3, 7/3 – 1. група, 8/3 – 1. група

Војислав Марјановић
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 5/1 – 2. група, 6/1, 6/3,  7/1, 7/3 – 2. група,  8/1 – 2. група, 8/3 – 2. група

Владимир Илић
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3,  7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3

Кристина Радосављевић
Одељенски старешина: 8/3
Одељења којима предаје: 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3,  7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3

Петар Шмигић
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 5/1

Бранко Богојевић
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3,  7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Маја Маринков
Одељенски старешина: 7/3
Одељења којима предаје: 7/3, 8/3

Мирјана Мијатовић
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 7/1, 8/1

Миријана Илић
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 7/2, 7/3, 8/2, 8/3

Ранко Марковић
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 6/1, 7/1, 8/1

Горан Бојанић
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 6/2, 6/3, 7/2, 7/3, 8/2, 8/3

Милица Лукић – Дувњак
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 5/1, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 7/2, 7/3, 8/1 – 1. група, 8/2, 8/3

Војислав Марјановић
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 6/1, 7/1, 8/1 – 2. група

Петар Ердељан
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 5/1, 5/2, 6/1, 6/2,  7/1, 7/2, 8/1, 8/2

Милан Вуксановић
Одељенски старешина: 6/3
Одељења којима предаје: 5/3, 6/3, 7/3, 8/3

Петар Ердељан
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: 5/2, 6/2

Милан Вуксановић
Одељенски старешина: 6/3
Одељења којима предаје: 5/1, 5/3, 6/1, 6/3

Милан Вуксановић
Одељенски старешина: 6/3
Одељења којима предаје: 8/1, 8/2, 8/3

Стефан Рађен
Одељенски старешина: –
Одељења којима предаје: (1/1, 1/2), 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, (4/1, 4/2), 4/3, 4/4, (5/1, 6/1), 5/2, 5/3, (6/2, 7/2), (6/3, 7/3), (7/1, 8/1), 8/2, 8/3

Марина Ивановић
Одељенски старешина: 5/1
Одељења којима предаје: (5/1, 6/1), 7/1, 8/1

Данијела Пантелић
Одељенски старешина: 5/2
Одељења којима предаје: (6/2, 7/2, 8/2)

Биљана Аксентијевић
Одељенски старешина: 5/3
Одељења којима предаје: (6/3, 7/3), 8/3

  • Чувари природе:

Маја Маринков
Одељења којима предаје: 7/3

Бранко Богојевић
Одељења којима предаје: 5/1

  • Хор и оркестар

Татјана Добросављевић
Одељења којима предаје: 7/2

  • Свакодневни живот у прошлости

Петар Шмигић
Одељења којима предаје: 5/1

Кристина Радосављевић
Одељења којима предаје: 6/3

Владимир Илић
Одељења којима предаје: 5/3, 6/1

  • Цртање, сликање и вајање

Милка Гајић
Одељења којима предаје: 7/1

Јасмина Тица
Одељења којима предаје: 6/2