Зборник 2. стручног саветовања запослених у ОШ “Иван Милутиновић”
1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је, на основу јавног позива, Листу одобрених уџбеника. Листа одобрених уџбеника садржи податке о свим уџбеничким комплетима за сваки  предмет. У Листи се за сваку уџбеничку јединицу наведени обим изражен у броју страна и малопродајна цена. Листа одобрених уџбеника достављена је свакој основној школи, а доступна је и на интернет станицама: http://www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-udzbenika/ http://opendata.mpn.gov.rs/listaudzbenika.php За потребе избора уџбеника Министарство је отворило посебну електронску адресу за примедбе и  питања (izbor.udzbenika@mpn.gov.rs) Ова адреса је отворена за све просветне раднике, родитеље и ученике. О свим, евентуалним, неправилностима и нејасноћама родитељи могу обавестити Министарство путем мејла  izbor.udzbenika@mpn.gov.rs или слањем писаног коментара на адресу Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 26, 11000 Београд, са напоменом: За избор уџбеника,.   2. Упутства и предвиђене активности везане за избор уџбеника:
Опште упутствоУпутство за наставникеУпутство за директореЗа школски одбор
 

Објављено 15. 03. 2016. у 21:28