ДИРЕКТОР

Директор школе је СНЕЖАНА БУДИМИРОВИЋ, професор француског језика.

ОБРАЗОВАЊЕ

Снежана Будимировић

Снежана Будимировић, дипломирала на Филолошком факултету, групи за француски језик и књижевност 1980. године.

     Семинари:

- Зимске школе страних језика (6) у периоду од 1980-2000.

- Подршкса у вођењу дневника евиденције образовно-васпитног рада и примени описног оцењивања у првом разреду основне школе –децембар 2003.

- Умеће одрастања – јули 2006.

- Едукација школских тимова о превенцији преступничког понашања у школској средини - 9-10. децембар 2005.

- Развијање васпитне компетенције родитеља  - фебруар 2006.

- Вештине комуникација  у васпитно-образвним установама – мај 2006.

- Управљање људским ресурсима у образовању –   8-9. септембар 2006.

- Описно оцењивање   – 13. децембар 2003.       

- Чувари осмеха    - септембар 2004.                                                      

- Школско оцењивање у основној школи  – 1-2. март 2008.   

- Школа без насиља 2010.2012.                                                  

- Инклузивно образовање и ИОП   – 23-24.август 2010.                                                                                                                    

- Између прописа и праксе – 24-26.септембар 2010.

- Мудрост добрих менаџера – децембар 2011.

- Наставник као креатор климе у одељењу – јун 2012.   

- Насиље и злостављање путем ИКТ – 5. и 6. Март 2014.

-Васпитни проблеми ученика и како их превазићи – август 2014.                                                                                                                   

 

РАДНО ИСКУСТВO:           

                   

- 31 годинa и 6 месеци  (31 година у просвети)                                                           

- 6 месеци преводилац у Црвеном крсту Југославије – децембар 1980- јуни 1981.

- наставник француског језика у основној и средњој школи – новембар 1981. до 03.03.2003. године   

- директор школе –  од марта 2003.