Распоред звона

Наставни дан почиње у 8.00 а завршава се у 19.10 

Пре подне:                                  После подне:

  1. час 08.00 – 08.45                   0. час  13.10 – 13.55
  2. час 08.50 – 09.35                   1. час  14.00 – 14.45
  3. час 09.55 – 10.40                   2. час  14.50 – 15.35
  4. час 10.45 – 11.30                   3. час  15.55 – 16.40
  5. час 11.35 – 12.20                   4. час  16.45 – 17.30
  6. час 12.25 – 13.10                   5. час  17.35 – 18.20
  7. час 13.15 – 13.55                   6. час  18.25 – 19.10