Стручна већа, активи и тимови

Стручно веће за разредну наставу – Тришић Бранислава

Стручно веће за српски језик – Рајковић Марина

Стручно веће за стране језике – Вуксановић Слађана

Стручно веће друштвених наука – Илић Владимир

Стручно веће природних наука – Маринков Маја

Стручно веће за математику, технику и технологију и информатику – Милица Лукић – Дувњак

Стручно веће уметности и вештина – Ердељан Петар

Стручни актив за развој школског програма – Ирена Матић

Стручни актив за школско развојно планирање – Милошевић Момчилов Хелена

Тим за самовредновање – Мартиновић Славица

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – психолог

Тим за инклузивно образовање – Степановић Данијела

Тим за професионалну орјентацију – Пантелић Данијела

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва – Васиљевић Марина

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе – Вуксановић Милан

Тим за подршку ученика и мигрантима – Степановић Данијела

Тим за пројекте – Ненад Прибак

  • Стручни актив за развој школског програма: Матић Ирена, Гајић Драгана, Меглић Мира, Мирјана Кривокапић,
   Станисављевић Славољуб, Дракулић Нела, Радосављевић Кристина, Главаш Јелена и Мартиновић Славица, Ивана Ивков.
  • Стручни актив за школско развојно планирање: Савић Лидија, Васиљевић Марина, Ђорђевић Наташа, психолог, Маринков Маја, Мартиновић Славица, Милошевић Момчилов Хелена, Вуксановић Слађана, Прибак Ненад, Марковић Драгана – родитељ, Стевановић Маја – локална самоуправа, Милошевић Тара – ученик.
  • Тим за самовредновање: Мартиновић Славица, психолог, Секулић Драгица, Аксентијевић Биљана, Ердељан Петар, Николић Цакић Јована (Пејовић Јана), Лукић Дувњак Милица, Бранковић Зорана – родитељ, Ђурђевић Емануела – ученик.
  • Тим за заштиту деце и ученика од насиља: Савић Лидија, Вуксановић Милан, Алексић Невена, Петровић Слађана, Пузовић Светлана, Дамњановић Сања, Тришић Бранислава, Вучковић Маја, Мартиновић Славица, психолог и Јездић Весна (секретар школе).
  • Тим за инклузивно образовање: Психолог, Степановић Данијела, Мартиновић Славица, Гајић Драгана, Николић
   Цакић Јована (Пејовић Јана), Дамњановић Сања, Маринков Маја, Аксентијевић Биљана и Рајковић Марина.
  • Тим за професионалну орјентацију: Психолог, Кривокапић Мирјана, Милошевић Момчилов Хелена, Вуксановић Милан, Рајковић Марина, Пантелић Данијела и Аксентијевић Биљана.
  • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво: Тица Јасмина, Рађен Стефан, Бојанић Горан, Секулић Драгица, Крајишник Бранислав, Матић Ирена, Наташа Чучковић и Васиљевић Марина.
  • Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Савић Лидија, Пантелић Данијела, Турчиновић Милош, Вуксановић Милан, Петровић Слађана, Јелић Далибор, Илић Владимир, Марковић Ранко, Мартиновић Славица, Поповић Стошић Јасмина – родитељ, Крџавац Вања – локална самоуправа, Стефановић Теодора – ученик.
  • Стручни тим за подршку ученицима и мигрантима: Кривокапић Мирјана, Степановић Данијела, психолог, Илић Владимир, Илић Миријана и Радосављевић Бисерка.
  • Тим за пројекте: Прибак Ненад, Маринков Маја, Милошевић Момчилов Хелена, Ђорђевић Наташа, Дамњановић Сања, Николић Цакић Јована (Пејовић Јана), Алексић Невена, Крајишник Бранислав и Тица Јасмина.