Стручна већа, активи и тимови

1.разред – Матић Ирена

2.разред  – Петровић Слађана

3.разред – Станисављевић Славољуб

4.разред – Дамњановић Сања

Старији разреди – Турчиновић Милош

Стручно веће за разредну наставу – Тришић Бранислава

Стручно веће за српски језик – Пантелић Данијела

Стручно веће за стране језике – Вуксановић Слађана

Стручно веће друштвених наука – Рађен Стефан

Стручно веће природних наука – Маринков Маја

Стручно веће за математику, технику и технологију и информатику – Турчиновић Милош

Срручно веће уметности и вештина – Ердељан Петар

Стручни актив за развој школског програма – Станковић Јелена

Стручни актив за школско развојно планирање – Милошевић Момчилов Хелена

Тим за самовредновање – Мартиновић Славица

Тим за заштиту деце и ученика од насиља – Маринковић Тамара

Тим за инклузивно образовање – Степановић Данијела

Тим за професионалну орјентацију – Добросављевић Татјана

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва – Васиљевић Марина

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе – Вуксановић Милан

Тим за подршку ученика и мигрантима – Степановић Данијела

Тим за пројекте – Ненад Прибак

  • Стручни актив за развој школског програма: Станковић Јелена, Гајић Драгана, Меглић Мира, Мирјана Кривокапић, Станисављевић Славољуб, Дракулић Нела, Радосављевић Кристина и Мартиновић Славица.
  • Стручни актив за школско развојно планирање: Савић Лидија, Васиљевић Марина, Стојановић Наташа, Маринковић Тамара, Маринков Маја, Мартиновић Славица, Милошевић Момчилов Хелена, Вуксановић Слађана, Прибак Ненад, Милошевић Драгана – родитељ, Тадић Сара – локална самоуправа, Василије Матић – ученик.
  • Тим за самовредновање: Мартиновић Славица, Маринковић Тамара, Драгица Секулић, Аксентијевић Биљана, Ердељан Петар, Цакић Јована, Лукић – Дувњак Милица, Шумарац Вања – родитељ, Алекса Зековић – ученик.
  • Тим за заштиту деце и ученика од насиља: Савић Лидија, Вуксановић Милан, Алексић Невена, Петровић Слађана, Пантелић Данијела, Радосављевић Бисерка, Дамњановић Сања, Богојевић Бранко, Мартиновић Славица, Маринковић Тамара, Весна Јездић – секретар школе.
  • Тим за инклузивно образовање: Маринковић Тамара, Степановић Данијела, Главаш Јелена, Добросављевић Татјана, Тришић Бранислава, Алексић Невена, Аксентијевић Биљана, Ивановић Марина.
  • Тим за професионалну орјентацију: Маринковић тамара, Главаш Јелена, Радосављевић Бисерка, Прибак Ненад, Добросављевић Татјана, Радосављевић Кристина, Маринков Маја.
  • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво: Тица Јасмина, Рађен Стефан, Бојанић Горан, Секулић Драгица, Крајишник Бранислав, Матић Ирена, Васиљевић Марина.
  • Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Савић Лидија, Памтелић Данијела, Турчиновић Милош, Вуксановић Милан, Петровић Слађана, Јелић Далибор, Илић Владимир, Марковић Ранко, Мартиновић Славица, Поповић Стошић Јасмина – родитељ, Којић Данијела – локална самоуправа, Огњен Ћировић – ученик.
  • Стручни тим за подршку ученицима и мигрантима: Кривокапић Мирјана, Степановић Данијела, Маринковић Тамара, Цакић Јована, Илић Владимир, Илић Миријана, Ивановић Марина.
  • Тим за пројекте: Прибак Ненад, Милошевић Момчилов Хелена, Ђорђевић Наташа, Дамњановић Сања, Цакић ЈОвана, Алексић Невена, Јелић Далибор, Илић Владимир, Крајишник Бранислав, Тица Јасмина, Станковић Јелена.