Стручна усавршавања

25. август 2021. године

У нашој школи је одржан део обуке „Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“, са посебним освртом на оцењивање. Запослени су потврдили и употпунили своје знање из ове области, које ће бити примењивано у даљем раду.

У школи у Вишњици је 01.07. одржан семинар “ Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање“.

Предавачи Дејан Јанковић и Драгана Стојановић су представили програм, сугеришући да компетенција предузетништво у Европском оквиру кључних компетенција подразумева способност појединца да сам подстакне промене и способност да прихвати, подржи и прилагоди се иновацијама које доносе спољне околности. Предузетништво укључује преузимање одговорности за
сопствене поступке, позитивне или негативне, развој стратешке визије, постављање циљева и њихово остваривање, као и мотивацију за успех.

Семинар је праћен мноштвом примера добре праксе, а завршен је заједничком радионицом у којој су колеге у оквиру група применили научено током семинара.

У школи у Вишњици је 30.06. одржан семинар “ Програм позитивног понашања у школи“.

Предавачи Тамара Ђорђевић и Ирена Мучибабић су представиле програм, сугеришући да нашим позитивним ставом и истрајношћу прилазимо ученицима, у процесу тежећи ка томе да деца преузму одговорност за своје поступке, да схвате последице негативног понашања и успоставе одређени степен самоконтроле.

Пропраћен је видео материјал са екстремно негативним примерима понашања у старту и постигнутим променама применом овог модела.

Подсетили смо се законских оквира, а предложене су нам и конкретне мере, као што су наградни картони и уговори о лепом понашању.

У нашој школи је у суботу 5. јуна 2021. одржан семинар „Социјалне вештине у школи“.

Укупно 31 запослени похађао је обуку чији су реализатори проф. др Слободанка Гашић Павишић, Марко Батур – мастер дефектолог – спец. педагог и др Маша Ђуришић – наставник разредне наставе.

Семинар је акредитован код Завода за унапређење образовања и васпитања, а реализује се уз подршку друштва за развој образовања KLETT.

 

У Образовно културном центру “Вук Караџић“ у Тршићу је 3. и 4. 10. 2020. године организовано пето стручно саветовање запослених у ОШ “Иван Милутиновић“.

Директорка Лидија Савић је отворила скуп, нагласивши значај овог вида стручног усавршавања и задовољство због доброг одзива колектива.

Програм је обухватао стручна излагања следећим редом:

1.„Сингапурска математика“

У изради ове теме су учествовали Милош Турчиновић, Мирјана Кривокапић и Ненад Прибак. Колеге су све присутне упознале са специфичним приступом решавању текстуалних задатака и формирању почетних математичких појмова.

2.„Вештине слушања у настави страних језика и како их развијати“.

Бисерка Радосављевић је, побројавши креативне начине за развој ове вештине, скренула пажњу на општи значај добро усмерене концентрације слушалаца.

3.„Утицај билингвалности на дечији развој“

Бранислав Крајишник је изнео занимљиве резултате истраживања о природној билингвалности код деце и о учењу страног језика на раном узрасту. Покренута је конструктивна расправа у којој су остали присутни изразили своје мишљење.

4.„Аутистични спектар поремећаја“

Дефектолог Данијела Степановић нас је упознала са аутистичним спектром поремећаја, оснажујући осећај учитеља и наставника да имају потенцијалну подршку стручних лица у непосредном раду

5.„Утрошена електрична енергија“

Практичну тему је излагао наставник физике Ранко Марковић, који је указао на примењивост знања из физике, јер се ове теме дотиче градиво у осмом разреду.

Остатак времена је посвећен обиласку етно комплекса и родне куће Вука Караџића уз стручног водича.

Запослени су имали прилике да обиђу комплекс у ком би, по плану, крајем текуће школске године требало да се одрже републичка такмичења.

Према оцени учесника, организација саветовања је била  професионална, уз поштовање свих препоручених мера. Чланови колектива су се са путовања вратили са изузетно позитивним утисцима, обогаћени новим знањима примењивим у раду са ученицима.

У нашој школи је 17.2.2020. одржан семинар „Јавни говор – технике излагачке писмености“, који је регистрован код Завода за унапрђивање образовања и васпитања под каталошким бројем 622.

Предавачи Слободан Роксандић и Милан Босиљчић упознали су 30 наставника, директора, педагога и психолога наше школе како да развију језичке компeтенције унапређивањем културе говора.

Наши наставници оспособили су се за разговетно, разложно, динамично, изражајно говорење. Овладали су техникама кост-абдоминалног дисања и респираторних пауза током говорења који олакшавају говорну интерпретацију, сигналима говорне интерпункције (логички акценат, мисаоне целине и пауза),  стратегијама излагачке писмености и развили вештине невербалне комуникације.

Субота, 14. децембар 2019.

Трећег дана семинара обрађене су теме: Приправништво улаз у професију и Наставник и стручни сарадник – часна професија.

Наставници су се упознали са начинима за професионалну изградњу личности, научили како да унапређују своје карактеристике личности, али и закључили да је важно да волимо своју професију,  да будемо правични и праведни, објективни, организовани и одговорни, тачни, ажурни и уредни, комуникативни, емпатични и марљиви, креативни, колективни и тимски играчи, духовити, насмејани и ведри, отворени за промене, ауторитативни и харизматични.

Субота 08. и недеља 9. јун 2019.

Четврто стручно усавршавање ОШ „Иван Милутиновић“ одржано је у Врњачкој Бањи.  Стручне теме чланова Тима мобилности, извештаји о њиховим унапређеним компетенцијама, извештаји детаљно пропраћених фаза пројеката у настави су предтављени  на скупу где је присуствовало 43 запослена.

Понедељак, 26. август 2019.

У нашој школи је одржан део обуке „Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“. Запослени су потврдили и употпунили своје знање, које ће бити примењивано у даљој сарадњи са ученицима и њиховим породицама.