Стручна усавршавања

У нашој школи је 17.2.2020. одржан семинар „Јавни говор – технике излагачке писмености“, који је регистрован код Завода за унапрђивање образовања и васпитања под каталошким бројем 622.

Предавачи Слободан Роксандић и Милан Босиљчић упознали су 30 наставника, директора, педагога и психолога наше школе како да развију језичке компeтенције унапређивањем културе говора.

Наши наставници оспособили су се за разговетно, разложно, динамично, изражајно говорење. Овладали су техникама кост-абдоминалног дисања и респираторних пауза током говорења који олакшавају говорну интерпретацију, сигналима говорне интерпункције (логички акценат, мисаоне целине и пауза),  стратегијама излагачке писмености и развили вештине невербалне комуникације.

Субота, 14. децембар 2019.

Трећег дана семинара обрађене су теме: Приправништво улаз у професију и Наставник и стручни сарадник – часна професија.

Наставници су се упознали са начинима за професионалну изградњу личности, научили како да унапређују своје карактеристике личности, али и закључили да је важно да волимо своју професију,  да будемо правични и праведни, објективни, организовани и одговорни, тачни, ажурни и уредни, комуникативни, емпатични и марљиви, креативни, колективни и тимски играчи, духовити, насмејани и ведри, отворени за промене, ауторитативни и харизматични.

Субота 08. и недеља 9. јун 2019.

Четврто стручно усавршавање ОШ „Иван Милутиновић“ одржано је у Врњачкој Бањи.  Стручне теме чланова Тима мобилности, извештаји о њиховим унапређеним компетенцијама, извештаји детаљно пропраћених фаза пројеката у настави су предтављени  на скупу где је присуствовало 43 запослена.

Понедељак, 26. август 2019.

У нашој школи је одржан део обуке „Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“. Запослени су потврдили и употпунили своје знање, које ће бити примењивано у даљој сарадњи са ученицима и њиховим породицама.