Бројно стање ученика

Укупан број ученика у школи је 452 који су распоређени у 28 одељења.

Разред Број ученика Број одељења
Први 63 4
Други 64 4
Трећи 63 4
Четврти 56 3
Укупно од 1. до 4. 246 15
Пети 49 3
Шести 63 4
Седми 51 3
Осми 43 3
Укупно од 5. до 8. 204 13
     
Укупно на нивоу школе 452 28