Бројно стање ученика

Укупан број ученика у школи је     који су распоређени у одељења.

На почетку школске 2019/2020. године, бројно стање по одељењима је следеће:

РазредБрој ученикаБрој одељења
Први624
Други553
Трећи453
Четврти614
Укупно од 1. до 4.22314
Пети493
Шести443
Седми413
Осми603
Укупно од 5. до 8.19412
Специјално11
Укупно на нивоу школе41827