Бројно стање ученика

Укупан број ученика у школи је 426 који су распоређени у 27 одељења.

Разред Број ученика Број одељења
Први 65 4
Други 63 4
Трећи 53 3
Четврти 47 3
Укупно од 1. до 4. 228 14
Пети 61 4
Шести 49 3
Седми 43 3
Осми 43 3
Укупно од 5. до 8. 196 12
Специјално 2 1
Укупно на нивоу школе 426 27