Распоред часова

Школа примењује основни модел организације рада, који подразумева свакодневно одвијање непосредне наставе у школи. „Планом реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу“ часови трају 30 минута.

Настава је организована у две смене које се седмично мењају, а почев од прве недеље у септембру смене су следеће:

Вишњица:

  • прва смена – старији разреди
  • друга смена – млађи разреди

Сланци:         

  • прва смена – старији разреди
  • друга смена – млађи разреди

Велико Село:

  • прва смена – старији разреди
  • друга смена – млађи разреди

Распоред часова за старије разреде за школску 2020/2021. годину, по објектима и сменама: