У прилогу су Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга – извођење екскурзије, ЈН бр. 1.2.1/18. Документа су објављена на Порталу јавних набавки 22.03.2018. године.

Објављено 22. 03. 2018. у 21:10