Израда документације – Позив за подношење понуда и конкурсна документација.
Набавка услуга – Израда документације за озакоњење објекта у Великом Селу.
Конкурсна документација Велико село
Позив за подношење понуда Велико село

Објављено 26. 05. 2018. у 0:42