Резултати завршних испита

На нивоу школе:

СРПСКИ ЈЕЗИК: 9,04/13 поена
МАТЕМАТИКА: 7,28/13 поена
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ: 10,82/14 поена

На нивоу одељења:

8/1

СРПСКИ ЈЕЗИК: 9,10/13
МАТЕМАТИКА: 7,80/13
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ: 11,11/14

8/2

СРПСКИ ЈЕЗИК: 9,82/13
МАТЕМАТИКА: 8,78/13
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ: 11,24/14

8/3

СРПСКИ ЈЕЗИК: 8,61/13
МАТЕМАТИКА: 6,22/13
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ: 10,43/14

У укупном пласману са 27,14 поена, наша пкола се налази на 9. месту од 18 школа на територији градске општине Палилула.

По тестовима: српски језик 7. место, математика 12. место, комбиновани тест 5. место

СРПСКИ ЈЕЗИК: 7,71/13 поена
МАТЕМАТИКА: 7,07/13 поена
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ: 10,16/14 поена

У укупном пласману са 24,94 поена, наша школа се налази на 8. месту од 18 школа на територији градске општине Палилула.

По тестовима: српски језик 8. место, математика 9. место, комбиновани тест 6. место.