ПП служба, помоћник директора и стручни сарадници

  • Марија Анђелковић – педагог
  • Тамара Маринковић – психолог

Контакт телефон: 011/4051108

Е -мејл адреса: pepsi.ivanm@gmail.com

  • Мирјана Кривокапић, наставник математике

Контакт телефон: 011/2773-965

Е-мејл: osivanmilutinovic@gmail.com

Тања Стојковић – библиотекар

Е-мејл ареса: bibliotekaosim@gmail.com