Резултати завршних испита

Завршни испит – анализа

Завршни испит на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину  реализује се у складу са Календаром 27., 28. и 29. јуна 2022. година, с тим да се ради спровођења мера заштите и обезбеђивања сигурности и безбедности ученика и запослених (дојаве), завршни испит полаже у просторијама тачно одређених школа према тачно утврђеном распореду послатом од стране Школске управе.

Ученици наше школе су за полагање завршног испита, распоређени у ОШ “Милена Павловић – Барили“, Романа Ролана, Вишњичка Бања, општина Палилула. Ученици из наше школе су полагати сва три дана у једној просторији, у трпезарији школске зграде школе домаћина. У тој просторији је полагао 41 ученик од укупно 43 ученика. Један ученик је полагао по ИОП2 програму у пратњи наставника дефектолога и једног дежурног наставника  у посебној просторији-учионици  број 1 и један ученик је мигрант који  је полагао  у пратњи наставника преводиоца и једног дежурног наставника у посебној просторији – учионици број 2. Сви ученици осмог разреда су приступили полагању ЗИ сва три дана и то редом на тест из матерњег језика првог дана, тест из математике другог дана и комбиновани тест трећег дана полагања. Ученици су улазили на главни улаз и били су одвојени од ученика школе домаћина. Подршку су им пружале разредне старешине и директор школе. Јединствен списак ученика је био постављен на видном месту школске зграде домаћина и на учионицама где се полагало. Прозивку ученика је вршио члан школске Комисије за спровођење ЗИ. Полагање је почело сва три дана на време тачно у 9 часова, након чега су се улазна врата школе закључавала и није био дозвољен улаз у школу.

За дежурство на ЗИ ученика наше школе, ангажована су четири дежурна наставника у трпезарији школске зграде школе домаћина, по два дежурна наставника распоређених у две учионице од који је један из наше школе у пратњи ученика, а други из друге школе и два дежурна у ходнику. Ангажована су два  супервизора.

Школа домаћин је распоредила столове и клупе, обележила просторије  и дала потребан материјал за полагање ЗИ испита (хемијске и флаширану воду). Директор школе је одржала састанке са Школским комисијама, дежурним наставницима, супервизорима и прегледачима. Одељењске старешине осмог разреда су одржале родитељске састанке 21.06. и обавестили су ученике и родитеље о новом начину полагања ЗИ. Дате су прецизне инструкције на основу стручног упутства. Директор, дежурни наставници, супервизори, прегледачи и чланови Школских комисија похађали су и завршили  обуку ЗУОВ-а.

Сва три дана тестове је преузимала председник школске комисије на претходно утврђеном пулту тачно у 6 часова, а затим су тестови у пратњи полиције дистрибуирани на место полагања.

У току сва три дана полагања ЗИ временски услови су били отежани услед високих температура.

Инспекцијски надзор извршила је другог дана полагања градски просветни инспектор и није било примедби, а у Записнику је констатовано да се испит спроводи регуларно и без неправилности.

Резултати на ЗИ:

Просечан број бодова остварених на тесту из математике је 11,07. Просечан број бодова на тесту из српског језика је 12,69. Највећи просечан број бодова ученици су оставрили на комбинованом тесту 12,95 (слика 1). По одељењима највећи просечан број бодова на тесту из математике остварило је одељење 8-1 и то 12, 20 (11,31 на пробном); затим одељење 8-2 11,33 (11,27 на пробном) и одељење 8-3 9,46 (10,13 на пробном) (слика 3). По одељењима највећи просечан број бодова на тесту из српског језика остварило је одељење 8-2 13,50 (14,8 на пробном); затим одељење 8-1 12,47 (12,96 на пробном) и одељење 8-3 12,00 (12,04 на пробном) (слика 2). По одељењима највећи просечан број бодова на тесту из комбинованог теста остварило је одељење 8-2 13,83 (13,77 на пробном), затим одељење 8-1 13,10  (13,42 на пробном) и одељење 8-3 11,87 (12,79 на пробном) (слика 4). Просечан број бодова са сва три теста заједно по одељењу:

 • 38,7 (39,8) – одељење 8-2;
 • 37,8 (37, 8) – одељење 8-1;
 • 33,2 (35 ) – одељење 8-3 (слика 5)

Појединачни најбољи резултати из математике су:

 • 19 бодова – Сара Ђорђевић и Душан Миљковић 8/1 и Михаило Марковић 8/2
 • 18 бодова – Дамјан Радуновић – 8/3
 • 17 бодова – Вања Здравковић –  8/1

Појединачни најбољи резултати из српског језика су:

 • 18,5 бодова – Сара Ђорђевић 8-1
 • 18 бодова – Душан Миљковић 8-1, Кристина Давидовић и Јована Кузмановић 8/2
 • 17,5 бодова – Анђела ђокић 8/3

Појединачни најбољи резултати из комбинованог теста су:

 • 18 бодова – Јелена Армуш 8/1
 • 17 бодова – Кристина Давидовић и Јована Кузмановић 8/2

Најбоље резултате кроз укупан број бодова на сва три теста остварили су:

 • 53,5 Сара Ђорђевић 8/1
 • 53 Душан Миљковић 8/1
 • 52 Михаило Марковић 8/2

Према коначним резултатима на републичком нивоу, од могућих 20 бодова, просечан број бодова који су ученици остварили на тесту из српског, односно матерњег језика је 13.3, на тесту из математике је 12.4, док је остварени просечан број бодова на комбинованом тесту 14.7.

На нивоу школе:

СРПСКИ ЈЕЗИК: 9,04/13 поена
МАТЕМАТИКА: 7,28/13 поена
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ: 10,82/14 поена

На нивоу одељења:

8/1

СРПСКИ ЈЕЗИК: 9,10/13
МАТЕМАТИКА: 7,80/13
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ: 11,11/14

8/2

СРПСКИ ЈЕЗИК: 9,82/13
МАТЕМАТИКА: 8,78/13
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ: 11,24/14

8/3

СРПСКИ ЈЕЗИК: 8,61/13
МАТЕМАТИКА: 6,22/13
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ: 10,43/14

У укупном пласману са 27,14 поена, наша пкола се налази на 9. месту од 18 школа на територији градске општине Палилула.

По тестовима: српски језик 7. место, математика 12. место, комбиновани тест 5. место

СРПСКИ ЈЕЗИК: 7,71/13 поена
МАТЕМАТИКА: 7,07/13 поена
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ: 10,16/14 поена

У укупном пласману са 24,94 поена, наша школа се налази на 8. месту од 18 школа на територији градске општине Палилула.

По тестовима: српски језик 8. место, математика 9. место, комбиновани тест 6. место.