Припремни предшколски програм

У нашој школи припремни предшколски програм се одвија у објектима у Сланцима и Великом Селу.

У матичној школи Вишњици се не одвија припремни предшколски програм, због потреба продуженог боравка.

Припремни предшколски програм за децу која гравитирају нашој школи у Вишњици се одвија у установи „Мали Сунцокрети“, која се налази у улици Дечја бб.

За више информација можете нас контактирати на телефон 2773-965 или путем мејла osivanmilutinovic@gmail.com