Учење на даљину 2020/2021

Министарство просвете науке и технолошког развоја донело низ препорука и упутстава којима се ближе дефинишу питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у основној школи у новој школској 2020/2021. години, као и низ превентивних и заштитних мера у борби против вируса COVID-19.

Планирајући организацију наставе у школској 2020/2021. години, наша школа је извршила све неопходне анализе просторних и кадровских капацитета али и узела у обзир изјашњавање родитеља/других законских заступника.

Модел по коме ОШ „Иван Милутиновћ“ ради у школској 2020/2021. години је основни, који подразумева непосредан свакодневи рад са ученицима. У одељењима где то није могуће, а у складу са стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, примењиваће се комбиновани модел рада.

Родитељи/законски заступници имали су право и обавезу да се изјасне о томе да ли ће у постојећим епидемиолошким условима дозволити да њихово дете похађа непосредну наставу у школи или ће се определити за учење на даљину, путем ТВ часова на Јавном медијском сервису РТС.

Опредељивање за наставу на даљину значи да ученици прате онлјан наставу код куће, док ће се провера знања вршити у школи, у посебно одређеним терминима.

Ученици у одељењима која се деле и која раде по комбинованом моделу, у данима када не прате непосредну наставу у школу, прате онлај наставу путем ТВ часова на Јавном медијском сервису РТС.

Распоред емитовања часова на РТС-у

Распоред емитовања часова на Јавном медијском сервису РТС. 

Уколико пропустите да испратите часове, можете им приступити у било ком тренутку на горњем линку.

Комуникација наставника и ученика

Комуникација наставника и ученика, који наставу похађају онлајн, врши се преко Google учионице.

Комуникација је једниствена за све наставнике и ученике, захваљујући систему G Suite коме се наша школа прикључила. Ово значи да сви наставници и ученици имају јединствене школске налоге, који им омогућавају безбедну и лаку комуникацију.

У случају да се Министарство просвете, науке и технолошког развоја одлучи на потпуни прелазак на онлајн наставу, поменуте налоге користиће сви ученици.