Продужени боравак

Потребу продуженог боравка деце у школи намеће убрзани темпо живота. Савремена породица у условима транзиције, нарочито приватизације, решење својих проблема налази и у продуженом боравку детета у школи.

Вишњица није много удаљена од центра Београда, али је  родитељима потребно доста времена да би стигли од куће на посао и обрнуто. То се нарочито огледа у појачаној потреби родитеља да им деца буду збринута у продуженом боравку, где са њима све активности  изводи професор разредне наставе и где им је у оквиру боравка организован ручак.

Најчешће навођени разлози за том потребом су ти што су родитељи запослени и радно време им је до 15-16 часова тако да кући долазе најраније у 17 часова. До сада су били принуђени да децу уписују у друге школе на територији Палилуле или неких других општина што им одузима много времена. Ради сигурности, безбедности, активног и континуираног рада, ваннаставних и спортских активности, које могу да се реализују у нашој школи, све њихове молбе су усмерене да им то омогућимо.

Продужени боравак представља шансу успостављања здраве и трајне сарадње са родитељима у циљу педагошког описмењавања родитеља и враћања васпитне функције породице. Школа добија шансу раног корективног деловања на све облике понашања ученика и постављања норми и правила понашања, јер породица, данас то све мање ради. Продужени боравак је све већа друштвена потреба, а својим значајем и предностима успоставља јединствену шансу успостављања здраве сарадње и оправдава поред осталих и васпитну функцују.

За школску 2023/24. годину формиране су две хетерогене групе продуженог боравка за ученике првог и другог разреда. Једна група смештена је у приземљу школе са посебним улазом и друга група у учионици у приземљу школске зграде. Наставнице разредне наставе Марија Колунџић и Марина Адамовић воде групе у боравку са укупно 46 ученика 1. и 2. разреда.

Једном у току тромесечја је организован Дан отворених врата за родитеље када се приказују резултати рада ученика у оквиру слободних активности, уређење школског простора, јавни часови, приредбе и слично.

ПРОСТОР, ОПРЕМА И НАСТАВНА СРЕДСТВА

Продужени боравак у нашој школи реализује се у пространој и  светлој учионици. Учионица за продужени боравак има довољно простора и за игру и за боравак. Целокупан намештај је без оштрих ивица, а учионица је оплемењена цвећем. Простор је велики, око 50 m2 је површина учионице.

У оквиру спортских активности, ученици често користе и салу за физичко, као и пространо ограђено школско двориште са више терена. Велики број активности наставник реализује и у школској библиотеци која им је увек на располагању. За рад у продуженом боравку наставник од наставних средстава користи: касетофон, ДВД,  компјутер, видео бим, пројектор и израђује у оквиру својих активности очигледна наставна средства. Хигијена је на високом нивоу у целој школи.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

Основни циљ продуженог боравка је да се ученици оспособе да сами организују рад и да се наведу да активно учествују у процесу организације рада. Дете развија позитивне међуљудсе односе дружећи се, договарајући се и помажући вршњацима у потпуно опуштеној атмосфери. На овај начин остварујемо слободну дисциплину, дете је активно, али по засићењу може да промени активност. При томе морамо подсетити да се на почетку морају поставити правила понашања и неговати их. И сами наставници морају бити доследни и придржавати се договорених правила понашања са ученицима. Ученици првог разреда у овако уређеном простору и раду врло брзо схвате разлику између вртића и школе и прихвате своје обавезе.

Физичке активности које су такође задовољене у продуженом боравку утичу на правилан раст и развој и позитивно делују на дух и душу детета. Организована физичка активност утиче на развој личности: одлучност, самоконтролу, сналажљивост, оптимизам, понос, храброст, упорност, толеранцију, доследност, самосталност, дисциплину…..

Ученици имају велику природну потребу за кретањем и активностима ове врсте, те ће дисциплина бити показатељ када им се та активност треба реализовати. У продуженом боравку кад год осетимо потебу за физичком активношћу можемо је и реализовати на терену, у школском дворишту, фискултурној сали или у учионици ако за то има потребе. Деца треба да што више времена проведу на отвореном, у природи, јер им је свеж ваздух за здравље јако битан. Ученици су активни, скачу, трче, шетају, што им треба и омогућити и то је један од циљева продуженог боравка.

Такође, ученици могу своју креативност да покажу и у оквиру музичког и ликовног стваралаштва кроз укључивање у разне изложбе, манифестације, обележавање разних датума итд.

У продуженом боравку такође, постоји могућност и израде домаћих задатака из појединих предмета што се оставља наставнику који ради у продуженом боравку да буде флексибилан.

Продуженом боравку треба прићи крајње савесно и одговорно како би оправдао сврху свога постојања.

РИТАМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

Продужени боравак деце одвија се у две смене.

Када ученици иду пре подне продужени боравак се организује у времену од 12,00 до 18,00 часова.

Када ученици похађају наставу после подне продужени боравак се организује од 07,00 до 13,30 часова.

Исхрана ученика врши се на принципу кетеринга и то само 1 оброк – ручак. Време предвиђено за ручак је увек од 12,00 до 13,00 часова.

РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ

Настава пре подне

Време реализације

Планиране активности

0700 – 0800

Пријем деце
0800 – 1130 Редовна настава
1130 – 1200 Игре на отвореном терену, шетња
1300 – 1400 Ручак
1400 – 1530 Израда домаћих задатака
1530 – 1800 Слободне активности
1800 Испраћај деце кући

 

Настава после подне

Време реализације Планиране активности
0700 – 0800 Пријем деце
0800 – 0830 Јутарња гимнастика
0830 – 1030 Израда домаћих задатака
1030 – 1200 Слободне активности – шетња, вежбање
1200 – 1300 Ручак
1400– 1730 Редовна настава
1730 Испраћај деце кући