Рачуноводство и секретар

  • Весна Гвозден, шеф рачуноводства
  • Јелена Минић, благајник

Контакт телефон: 011/4074547

Е-мејл: racun.osivanmilutinovic@gmail.com

  • Марија Љиљак Пијетловић , секретар школе

Контакт телефон: 011/4076-906

Маил: sekretarosivanmilutinovic@gmail.com