Стручна већа, активи и тимови

Млађи разреди – Невена Алексић

Старији разреди – Турчиновић Милош

Стручно веће за разредну наставу – Тришић Бранислава

Стручно веће за српски језик – Рајковић Марина

Стручно веће за стране језике – Вуксановић Слађана

Стручно веће друштвених наука – Илић Владимир

Стручно веће природних наука – Маринков Маја

Стручно веће за математику, технику и технологију и информатику – Милица Лукић – Дувњак

Срручно веће уметности и вештина – Ердељан Петар

Стручни актив за развој школског програма – Меглић Мира

Стручни актив за школско развојно планирање – Милошевић Момчилов Хелена

Тим за самовредновање – Мартиновић Славица

Тим за заштиту деце и ученика од насиља – Јеремић Јелена

Тим за инклузивно образовање – Степановић Данијела

Тим за професионалну орјентацију – Добросављевић Татјана

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва – Васиљевић Марина

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе – Вуксановић Милан

Тим за подршку ученика и мигрантима – Степановић Данијела

Тим за пројекте – Ненад Прибак

  • Стручни актив за развој школског програма: Гајић Драгана, Меглић Мира, Мирјана Кривокапић, Станисављевић Славољуб, Дракулић Нела, Радосављевић Кристина, Главаш Јелена и Мартиновић Славица
  • Стручни актив за школско развојно планирање: Савић Лидија, Васиљевић Марина, Ђорђевић Наташа,  Јеремић Јелена, Маринков Маја, Мартиновић Славица, Милошевић Момчилов Хелена, Вуксановић Слађана, Прибак Ненад, Марковић Драгана – родитељ,  Тадић Сара – локална самоуправа, Ђорђевић Александар –  ученик (7/2)
  • Тим за самовредновање:Мартиновић Славица, Јеремић Јелена, Секулић Драгица, Аксентијевић Биљана, Ердељан Петар, Николић Цакић Јована, Лукић Дувњак Милица, Бранковић Зорана – родитељ,  Јакшић Милица – ученик (8/2)
  • Тим за заштиту деце и ученика од насиља: Савић Лидија, Вуксановић Милан, Алексић Невена, Петровић Слађана, Пантелић Данијела, Дамњановић Сања, Тришић Бранислава, Богојевић Бранко, Мартиновић Славица, Јеремић Јелена и Јездић Весна (секретар школе)
  • Тим за инклузивно образовање: Јеремић Јелена, Степановић Данијела, Гајић Драгана, Николић Цакић Јована, Добросављевић Татјана, Јелић Далибор, Алексић Невена, Аксентијевић Биљана и Рајковић Марина
  • Тим за професионалну орјентацију: Јеремић Јелена, Радосављевић Бисерка, Добросављевић Татјана, Маринков Маја, Кривокапић Мирјана, Милошевић Момчилов Хелена и Вуксановић Милан
  • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво: Тица Јасмина, Рађен Стефан, Бојанић Горан, Секулић Драгица, Крајишник Бранислав, Матић Ирена и Васиљевић Марина
  • Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Савић Лидија, Пантелић Данијела, Турчиновић Милош, Вуксановић Милан, Петровић Слађана, Јелић Далибор, Илић Владимир, Марковић Ранко, Мартиновић Славица, Поповић Стошић Јасмина – родитељ, Крџавац Вања –  локална самоуправа, Маринковић Матеја  – ученик (8/3)
  • Стручни тим за подршку ученицима и мигрантима: Кривокапић Мирјана, Степановић Данијела, Јеремић Јелена, Илић Владимир, Илић Миријана и Радосављевић Бисерка
  • Тим за пројекте: Прибак Ненад, Маринков Маја, Милошевић Момчилов Хелена, Ђорђевић Наташа, Дамњановић Сања, Николић Цакић Јована, Алексић Невена, Крајишник Бранислав и Тица Јасмина