Стручна усавршавања

21. авуста 2023. године одржан семинар „Савремени концепт у реализацији допунске наставе“, који је регистрован под каталошким бројем 731, аутора Бојане Грујић педагога и Данијеле Чоловић професора разредне наставе и педагошког саветника при ШУ Београд.

Првог радног дана након одмора, наставници и учитељи имали су прилике да се кроз теорију и праксу оспособе за квалитетно планирање и реализацију допунске наставе у циљу постизања бољих постигнућа ученика.

Седмо стручно усавршавање запослених у нашој школи под називом „Како успешно реализовати наставу и рад у школи“, одржано је 22. и 23. априла 2023. године у Орашцу.

Стручни скуп је акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања.

ОРГАНИЗАТОР СКУПА: ОШ „Иван Милутиновић“, Маршала Тита 101, Београд – Вишњица

ОБЛИК СТРУЧНОГ СКУПА: Саветовање

НАЗИВ СКУПА: „Како успешно реализовати наставу и рад у школи“

МЕСТО И ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: Орашац, 22. и 23. април 2023. године

ПЛАН РАДА:

Кроз интерактивне презентације, предавања и радионице, учесници су испунили циљеве саветовања кроз размену искустава и упознавањем са ефикасним начинима организовања рада стручних тела у школи, процесе наставе и учења, уз потребна прилагођавања и коришћење дигиталних алата, као и са начинима заштите ученика од опасности на интернету.

Реализатори су имали прилику да изложе сазнања из наведених области, упућујући једни друге у практичну примену наученог у настави.

Сви присутни су активно учествовали у раду и конструктивним разговорима и финалним дискусијама.

Поред радног дела, запослени су имали прилику да уз пратњу водича и кустоса упознају и обиђу историјске локације у Тополи, Орашцу и Аранђеловцу, које су од великог значаја за историју целе Србије: Карађорђев конак у оквиру Карађорђевог града, цркву свете Богородице, затим маузолеј династије Карађорђевић и куће Краља Петра I на Опленцу. У обиласку Орашца запослени су обишли Марићевића јаругу, место где је подигнут Први српски устанак, затим цркву Вазнесења Господњег и спомен школу. У повратку за Београд, запослени су обишли парк Буковичке Бање уз разгледање вајарских експоната, извора киселе воде и хотела „Старо здање“ и „Шумадија“.

Семинар под називом „Инклузија од теорије до праксе 2“, одржан је у нашој школи 24. и 29.08.2022. у трајању од 16 сати под каталошким бројем 199, са компетенцијама К3П4.

Предавачи су били Бојан Грујић – педагог и Анита – психолог. Учесници семинара су могли да чују принципе учења и пример њихове практичне примене у раду са децом, као и моделе и стилове учења. Предавачи су описали интердисциплинарни приступ у осмишљавању плана подршке у раду са ученицима са развојним потешкоћам и објаснили методологију израде, праћења и евалуације ИОП-а.

У нашој школи је 4.6.2022. године одржан семинар „Вршњачко насиље и шта са њим“, који је акредитован од стране Завода за унапређење образовања и васпитања.

Предавачи др Тања Недимовић и Бранка Кресоја су, на врло поучан и занимљив начин, упознале запослене са облицима вршњачког насиља, мерама превенције и адекватног реаговања на вршњачко насиље.

Наши наставници и учитељи су са семинара понели добра искуства, а научено ће примењивати у пракси у циљу превенирања, сузбијања и адекватног реаговања на вршњачко насиље, у интересу свих ученика наше школе.

.

У Сокобањи је током викенда 07. и 08. маја одржана прва акредитована конференција у организацији наше школе под називом „Применимо научено“.

Теме и начини излагања су се кретали од интерактивних презентација, практичних радионица, игара погађања до комбиновања у изношењу истраживачких закључака предавача и раније објављиваних поучних видео материјала.

Реализатори су имали прилику да изложе сазнања из разнородних области , упућујући присутне у практичну примену наученог ван учионице.
Сви присутни су оба дана активно учествовали у раду и конструктивним разговорима и финалним дискусијама.

Пријатну атмосферу је употпунио обилазак Сокобање током слободног времена.

Заслугама својих колега колектив је оснажен новим компетенцијама и препорукама за даље осавремењавање наставног процеса.

Применимо научено
Сокобања, 07. и 08. 05. 2022.
ОРГАНИЗАТОР СКУПА Основна школа “Иван Милутиновић“, Вишњица, Београд

ВРЕМЕ И РЕДОСЛЕД ИЗЛАГАЊА

 

ТЕМЕ

 

ВРСТА АКТИВНОСТИ (пленарно, секција, постер презентација…)

 

ИМЕНА РЕАЛИЗАТОРА (радно место, установа) / ТИМА УСТАНОВЕ И ЊИХОВЕ УЛОГЕ (уводничар, предавач, модератор, водитељ секције/округлог стола/трибине…)

 

ПРВИ ДАН
12-12:30 “Како до квалитетне допунске наставе“ Излагање стручне теме Бисерка Радосављевић, наставник енглеског језика у ОШ “Иван Милутиновић“ ;ПРЕДАВАЧ
12:30-12:45 ДИСКУСИЈА
12:45-13:15 “Активности за дуже памћење градива“ Излагање стручне теме,практичне активности Бранислав Крајишник, наставник енглеског језика у ОШ “Иван Милутиновић“ ;ПРЕДАВАЧ
13:15-13:30 ДИСКУСИЈА
13:30-14:00 “Тешкоће у настави страних језика“ Излагање стручне теме Јелена Главаш, наставник француског језика у ОШ “Иван Милутиновић“ ;ПРЕДАВАЧ
14:00-14:15 ДИСКУСИЈА
14:15-15:00 ПАУЗА
15:00- 15:30 “Распевано учење језика“ Излагање стручне теме,практичне активности Слађана Вуксановић, наставник француског језика у ОШ “Иван Милутиновић“ ;ПРЕДАВАЧ
15:30-15:45 ДИСКУСИЈА
15:45-16:15 “Сензитивни језик-зна ли Устав шта је род?“ Излагање стручне теме, практичне активности

Марина Рајковић, наставник српског језика и књижевности  у ОШ “Иван Милутиновић“ ;ПРЕДАВАЧ

Данијела Пантелић, , наставник српског језика и књижевности  у ОШ “Иван Милутиновић“; ПРЕДАВАЧ

Биљана Аксентијевић, , наставник српског језика и књижевности  у ОШ “Иван Милутиновић“; ВОДИТЕЉ ПРАКТИЧНИХ АКТИВНОСТИ

 

16:15-16:30 ДИСКУСИЈА
ДРУГИ ДАН
10:00-10:30 “ Семафор плус“ Излагање стручне теме, практичне активности

Милош Турчиновић, наставник математике  у ОШ “Иван Милутиновић“; ПРЕДАВАЧ

Ненад Прибак, наставник математике  у ОШ “Иван Милутиновић“; ПРЕДАВАЧ

Мирјана Кривокапић, наставник математике  у ОШ “Иван Милутиновић“; ВОДИТЕЉ ПРАКТИЧНИХ АКТИВНОСТИ

 

10:30-10:45 ДИСКУСИЈА
10:45-11:15 “Нервни систем биљака“ Излагање стручне теме Горан Бојанић, наставник физике  у ОШ “Иван Милутиновић“; ПРЕДАВАЧ
11:15-11:30 ДИСКУСИЈА
11:30-11:45 “Одређивање тржишне вредности производа укључујући и оквирну процену трошкова“ Излагање стручне теме,презентација Милица Лукић Дувњак, наставник технике и технологије у ОШ “Иван Милутиновић“; ПРЕДАВАЧ
11:45-12:00 ДИСКУСИЈА
12:00-12:30 “Потрошња електричне енергије“ Излагање стручне теме,презентација Ранко Марковић, наставник физике  у ОШ “Иван Милутиновић“; ПРЕДАВАЧ
12:30-12:45 ДИСКУСИЈА
12:45-13:15 “ Развојни поремећаји“ Излагање стручне теме,презентација Данијела Степановић, дефектолог у ОШ “Иван Милутиновић“; ПРЕДАВАЧ
13:15-13:30 ДИСКУСИЈА

18. јануар 2022.

Наставници, учитељи и директорка школе присуствовали су семинару „Успешно управљање одељењем“.

Семинар је регистрован под каталошким бројем 11 код Завода за унапређивање образовања и васпитања у организацији ОШ „Стеван Сремац“ из Београда.

Предавачи Марина Копиловић – професор енглеског језика и Зоран Перишић – професор разредне наставе су кроз неколико занимљивих радионица унапредили развијање свести о потреби подстицања сарадничких навика у раду и друштвено прихватљивих модела понашања, односно комуникацијских вештина.

Учесници семинара стекли су знања и вештине о примени метода и техника рада које подразумевају слојевитост развоја различитих аспеката и образовање ученика у целини, као и за  индивидуализовани приступ настави кроз избор метода и техника рада прилагођених узрасту, потребама, интересовањима, различитим предзнањима и стиловима учења ученика, где сви могу да учествују и напредују у складу са својим способностима.

Наши наставници и учитељи су додатно оснажили капацитете за конструктивно решавање проблема дисциплине, типичних и атипичних педагошких ситуација у школи, као и за сагледавање квалитета сопственог рада кроз размену идеја.

17. јануар 2022.

Наставници, учитељи, стручни сарадници и директорка школе су данас присуствовали семинару „Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима“.

Семинар је организован од стране Педагошког друштва, а предавачи су били Биљана Лајовић и Фарида Бассиони Стаменић.

Учесници су се сложили да дигитална комуникација и друштвене мреже имају великог удела у општем и социјалном развоју деце. Због тога је увођење правила понашања на интернету и њихова доследна примена од круцијалног значаја.

Навођени су ризици и мере предострожности, а посебно је скренута пажња на облике насиља, злостављања и злоупотребе деце.
Последице по психофизичко здравље могу бити веома озбиљне, те ова тема постаје све значајнија.

Обучени учесници су  у дискусији износили своја сазнања, предлоге и мишљења.

Назначена је улога институција, протокол у превенцији и сузбијању нежељених ефеката при неконтролисаној употреби интернета.

25. август 2021. године

У нашој школи је одржан део обуке „Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“, са посебним освртом на оцењивање. Запослени су потврдили и употпунили своје знање из ове области, које ће бити примењивано у даљем раду.

У школи у Вишњици је 01.07. одржан семинар “ Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање“.

Предавачи Дејан Јанковић и Драгана Стојановић су представили програм, сугеришући да компетенција предузетништво у Европском оквиру кључних компетенција подразумева способност појединца да сам подстакне промене и способност да прихвати, подржи и прилагоди се иновацијама које доносе спољне околности. Предузетништво укључује преузимање одговорности за
сопствене поступке, позитивне или негативне, развој стратешке визије, постављање циљева и њихово остваривање, као и мотивацију за успех.

Семинар је праћен мноштвом примера добре праксе, а завршен је заједничком радионицом у којој су колеге у оквиру група применили научено током семинара.

У школи у Вишњици је 30.06. одржан семинар “ Програм позитивног понашања у школи“.

Предавачи Тамара Ђорђевић и Ирена Мучибабић су представиле програм, сугеришући да нашим позитивним ставом и истрајношћу прилазимо ученицима, у процесу тежећи ка томе да деца преузму одговорност за своје поступке, да схвате последице негативног понашања и успоставе одређени степен самоконтроле.

Пропраћен је видео материјал са екстремно негативним примерима понашања у старту и постигнутим променама применом овог модела.

Подсетили смо се законских оквира, а предложене су нам и конкретне мере, као што су наградни картони и уговори о лепом понашању.

У нашој школи је у суботу 5. јуна 2021. одржан семинар „Социјалне вештине у школи“.

Укупно 31 запослени похађао је обуку чији су реализатори проф. др Слободанка Гашић Павишић, Марко Батур – мастер дефектолог – спец. педагог и др Маша Ђуришић – наставник разредне наставе.

Семинар је акредитован код Завода за унапређење образовања и васпитања, а реализује се уз подршку друштва за развој образовања KLETT.

 

У Образовно културном центру “Вук Караџић“ у Тршићу је 3. и 4. 10. 2020. године организовано пето стручно саветовање запослених у ОШ “Иван Милутиновић“.

Директорка Лидија Савић је отворила скуп, нагласивши значај овог вида стручног усавршавања и задовољство због доброг одзива колектива.

Програм је обухватао стручна излагања следећим редом:

1.„Сингапурска математика“

У изради ове теме су учествовали Милош Турчиновић, Мирјана Кривокапић и Ненад Прибак. Колеге су све присутне упознале са специфичним приступом решавању текстуалних задатака и формирању почетних математичких појмова.

2.„Вештине слушања у настави страних језика и како их развијати“.

Бисерка Радосављевић је, побројавши креативне начине за развој ове вештине, скренула пажњу на општи значај добро усмерене концентрације слушалаца.

3.„Утицај билингвалности на дечији развој“

Бранислав Крајишник је изнео занимљиве резултате истраживања о природној билингвалности код деце и о учењу страног језика на раном узрасту. Покренута је конструктивна расправа у којој су остали присутни изразили своје мишљење.

4.„Аутистични спектар поремећаја“

Дефектолог Данијела Степановић нас је упознала са аутистичним спектром поремећаја, оснажујући осећај учитеља и наставника да имају потенцијалну подршку стручних лица у непосредном раду

5.„Утрошена електрична енергија“

Практичну тему је излагао наставник физике Ранко Марковић, који је указао на примењивост знања из физике, јер се ове теме дотиче градиво у осмом разреду.

Остатак времена је посвећен обиласку етно комплекса и родне куће Вука Караџића уз стручног водича.

Запослени су имали прилике да обиђу комплекс у ком би, по плану, крајем текуће школске године требало да се одрже републичка такмичења.

Према оцени учесника, организација саветовања је била  професионална, уз поштовање свих препоручених мера. Чланови колектива су се са путовања вратили са изузетно позитивним утисцима, обогаћени новим знањима примењивим у раду са ученицима.

У нашој школи је 17.2.2020. одржан семинар „Јавни говор – технике излагачке писмености“, који је регистрован код Завода за унапрђивање образовања и васпитања под каталошким бројем 622.

Предавачи Слободан Роксандић и Милан Босиљчић упознали су 30 наставника, директора, педагога и психолога наше школе како да развију језичке компeтенције унапређивањем културе говора.

Наши наставници оспособили су се за разговетно, разложно, динамично, изражајно говорење. Овладали су техникама кост-абдоминалног дисања и респираторних пауза током говорења који олакшавају говорну интерпретацију, сигналима говорне интерпункције (логички акценат, мисаоне целине и пауза),  стратегијама излагачке писмености и развили вештине невербалне комуникације.

Субота, 14. децембар 2019.

Трећег дана семинара обрађене су теме: Приправништво улаз у професију и Наставник и стручни сарадник – часна професија.

Наставници су се упознали са начинима за професионалну изградњу личности, научили како да унапређују своје карактеристике личности, али и закључили да је важно да волимо своју професију,  да будемо правични и праведни, објективни, организовани и одговорни, тачни, ажурни и уредни, комуникативни, емпатични и марљиви, креативни, колективни и тимски играчи, духовити, насмејани и ведри, отворени за промене, ауторитативни и харизматични.

Субота 08. и недеља 9. јун 2019.

Четврто стручно усавршавање ОШ „Иван Милутиновић“ одржано је у Врњачкој Бањи.  Стручне теме чланова Тима мобилности, извештаји о њиховим унапређеним компетенцијама, извештаји детаљно пропраћених фаза пројеката у настави су предтављени  на скупу где је присуствовало 43 запослена.

Понедељак, 26. август 2019.

У нашој школи је одржан део обуке „Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“. Запослени су потврдили и употпунили своје знање, које ће бити примењивано у даљој сарадњи са ученицима и њиховим породицама.