Школски одбор

Чланови Школског одбора ОШ „Иван Милутиновић“ су:

  1. Ненад Прибак, председник, запослен у школи
  2. Ирена Матић, члан, запослена у школи
  3. Драгана Гајић, члан, запослена у школи
  4. Невена Црнокрак, члан, представник родитеља
  5. Драгана Тодоровић, члан, представник родитеља
  6. Предраг Марковић, члан, представник родитеља
  7. Јована Пејић, члан, представник јединице локалне самоуправе
  8. Вања Крџавац, члан, представник јединице локалне самоуправе
  9. Душан Радисављевић, члан, представник јединице локалне самоуправе