Школски одбор

Чланови Школског одбора ОШ „Иван Милутиновић“ су:

  1. Бисерка Радосављевић, председник, запослена у школи
  2. Данијела Степановић, члан, запослена у школи
  3. Сања Дамњановић, члан, запослена у школи
  4. Невена Црнокрак, члан, представник родитеља
  5. Бојана Шантрић, члан, представник родитеља
  6. Предраг Марковић, члан, представник родитеља
  7. Маја Стевановић, члан, представник јединице локалне самоуправе
  8. Вања Крџавац, члан, представник јединице локалне самоуправе
  9. Сара Тадић, члан, представник јединице локалне самоуправе