Директор

ЛИДИЈА САВИЋ


Образовање: Природно-математички факултет у Скопљу, смер: професор географије.

Радно искуство:

Од 1989.  до 1995. запослена у  Eкономској школи у Зајечару.

Од 1995. године, запослена је ОШ “Иван Милутиновић” Београд.

У периоду од 2001. до 2014.  радила је и у Грађевинско – техничкој школи Београд (50% радног времена), а у периоду од 2012.  до 2014. у  ОШ “Милена Павловић Барили” (35% радног времена).

ПРОЈЕКТИ И АКТИВНОСТИ:

2002. Активни члан првих тимова за реформу образовања при Министарству просвете Републике Србије.

2007. Рецезент за уџбеник Географија за 5. разред, Народна књига.

2009. Рецезент за уџбеник Географија за 6. разред, Едука.

2013. Рецезент школских атласа, географских карата и немих карата, Интерсистем.

2018. Учешће у Тиму за пројекте који је израдио пројекат “Мудрији заједно”, а који је одобрен за финансирање од стране Европске уније у оквиру програма Еразмус+.

Од 2003. – 2018. учествује на такмичењима које организију МНП и СГД, где су ученици освојили велики број награда на општинским, градским и републичким такмичењима.

Руководила је бројним активима, стручним тимовима и већима у школи.

Активно учествовала у стручним усавршавањима у установи и ван ње.

Дуго година изводила угледне и огледне часове у срадњи са осталим колегама, као и активна примена пројектне и интердисциплинарне наставе.

Одељенски старешина је била од почетка рада у школама.

ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:

Настава и ваннаставне активности:

Подизање квалитета наставе увођењем савремених метода и облика рада.

Подизање квалитета наставе и ваннаставних активности набавком нових наставних средстава.

Мотивисање ученика за укључивање у ваннаставне активности.

Спровођење пројекта “Мудрији заједно”.

Професионално оснаживање наставника:

Приступачност разноврснијих облика стручног усавршавања наставника.

Активнија обука за решавање васпитних проблема у одељењу.

Савремена опремљеност школе.

Спровођење програма “Школа без насиља”.