ОБАВЕШТЕЊЕ и АНКЕТА за родитеље/законске заступнике у вези са почетком школске године

Обавештавамо родитеље/законске заступнике да је Министарство просвете науке и технолошког развоја донело низ препорука и упутстава којима се ближе дефинишу питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у основној школи у новој школској 2020/2021. години, као и низ превентивних и заштитних мера у борби против вируса COVID-19.

За планирање и организацију наставе у школској 2020/2021. години потребно је, да поред анализе просторних и кадровских капацитета школе, изјашњавање родитеља/других законских заступника.

 • Родитељи/законски заступници имају право и обавезу да се изјасне о томе да ли ће у постојећим епидемиолошким условима дозволити да њихово дете похађа непосредну наставу у школи или ће се определити за учење на даљину, путем ТВ часова на Јавном медијском сервису РТС.
 • Опредељивање за наставу на даљину значи да ће ученици пратити онлјан наставу код куће, док ће се провера знања вршити у школи, у посебно одређеним терминима.
 • За изјашњавање родитељима/законским заступницима понуђена је електронска анкета (Google Forms) коју могу попунити закључно са 23.08.2020. године. Електронска анкета се налази при крају ове странице. Уколико немате техничких могућности за електронско изјашњавање могуће је да попуните и писану анкету у договору са учитељима или одељењским старешинама.

Детаљније се са Стручним упутством и мерама заштите можете упознати на следећим линковима:

У складу са Стручним упутством за организацију образовно-васпитног рада у школској 2020/2021. години, као и према сагледавању ресурса школе и могућности за реализацију образовно-васпитног рада у школској 2020/2021. години обавештавамо вас о следећем:

ПРВИ ЦИКЛУС (од 1. до 4. разреда)

За ученике првог циклуса настава ће се организовати кроз неспосредан образовно-васпитни рад и то на следећи начин:

 • непосредна настава биће организована свакодневно;
 • одељења се деле у групе, тако да у групи буде највише 15 ученика у једном одељењу. Група може бројати и до 18 ученика, ако услови учионице то дозвољавају;
 • ПРИМЕР: Ако се одељење подели у две групе (група А и група Б), похађање наставе се одвија на следећи начин: Једне недеље Група А похађа непосредну наставу у школи тако што има 4 прва часа, а по њиховом завршетку долази група Б која похађа непосредну наставу тако што има 3 часа. Наредне недеље се врши ротирање група, па група Б има прва четири часа, а по њиховом завршетку долази група А која има 3 часа; Између доласка две групе биће одређена пауза за чишћење и дезинфекцију;
 • уколико нема поделе одељења на групе, сви ученици једног одељења похађају непосредну наставу у школи сваког дана;
 • непосредна настава одржава се по распореду и по сменама;
 • за свако одељење (групу) биће одређена учионица у којој се остварује образовно-васпитни рад;
 • ученици једног одељења (групе) имају до четири часа дневно;
 • часови трају по 30 минута.

ДРУГИ ЦИКЛУС (од 5. до 8. разреда)

Руководећи се и више него довољним просторним капацитетима (школа располаже са три објекта, од којих су два на сеоском подручју), кадровским потенцијалом, али и бројем ученика по одељењима, Педагошки колегијум (на састанку одржаном 19.8.2020.) и Наставничко веће школе (на састанку одржаном 20.8.2020.) определило се за примену ОСНОВНОГ МОДЕЛА организације наставе, која се огледа у следећем:

 • непосредна настава биће организована сваког дана у школи;
 • одељења се деле у групе, уколико буде пријављено више од 15 ученика у једном одељењу за непосредну наставу у школи. Група (одељење) може бројати и до 18 ученика, уколико услови учионице то дозвољавају;
 • ПРИМЕР: Ако се одељење подели у две групе (група А и група Б), похађање наставе се одвија на следећи начин: Једне недеље Група А похађа непосредну наставу у школи понедељком, средом и петком, а уторком и четвртком похађа онлајн наставу код куће, док група Б исте те недеље похађа непосредну наставу у школи уторком и четвртком, а онлајн наставу понедељком, средом и петком. Наредне недеље се врши ротирање група;
 • уколико нема поделе одељења на групе, сви ученици из одељења похађају непосредну наставу у школи сваког дана;
 • непосредна настава се одржава у сменама и по утврђеном распореду;
 • за свако одељење (групу) биће одређена учионица у којој се остварује образовно-васпитни рад;
 • часови трају по 30 минута.

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Родитељи/законски заступници деце која похађају продужени боравак  биће контактирани путем мејла или телефонским путем ради планирања и организације продуженог боравка у школи.

НАПОМЕНЕ:

 • Ученици сваког дана морају имати маску. Дежурни наставник пре почетка часова пропушта једног по једног ученика у учионицу. Ученици, без задржавања и скидања маске иду до учионице.  Маску могу одложити једино када слушају наставу, али се она приликом сваког обраћања мора вратити на лице тако да покрива уста и нос;
 • У школи ће бити постављена дезинфекциона средства, а ученици морају водити рачуна о хигијени руку, о чему ће бити упућивани и од стране наставника;
 • У школи и школском дворишту није дозвољено окупљање након завршетка часова;
 • Родитељима није дозвољено да улазе у школски објекат и да се задржавају у школским двориштима;
 • Ученици који имају сумњиве или несумњиве симптоме заразе, спроводе се у посебну просторију (просторија ће бити обезбеђена у сва три објекта) а родитељи се позивају да дођу по своје дете.