Организација рада школа од 01. јуна 2020. године

Поштовани ученици и родитељи,

У циљу упознаваља основних школа, наставника и ученика, као и њихових родитеља, односно законских заступника, а ради благовремене припреме и организације образовно-васпитног рада, за период након 01.06.2020. године, обавештавамо вас о изменама и допунама правилника, који је у процедури и чије се доношење очекује у најкраћем року, као и о начину организовања активности:

Од понедељка, 01.06.2020. године до уторка 16.06.2020 године, школа организује посебне часове на којима се ученицима пружа могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне области/теме у оквиру одговарајућег предмета, програма и активности. О намери да похађају посебне часове наставе ученици претходно обавештавају одељењског старешину. Посебни часови наставе организују се на начин који осигурава безнедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.

Организација посебних часова наставе за ученике петог, шестог и седмог разреда

Школа припрема распоред посебних часова наставе по разредима, тако да у периоду од понедељка, 08.06.2020. године до понедељка, 15.06.2020. године, сваког радног/наставног дана, предвиђа одвојене термине часова за ученике петог, шестог и седмог разреда, у трајању од један и по сат и временским размацима између разреда поштујући мере безбедности.

Организација активности за ученике осмог разреда

Наставна година за ученике осмог разреда завршава се у петак 05.06.2020. године.

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Ученици осмог разреда пробни завршни испит полажу у уторак, 02.06.2020. године решавањем теста из математике.

Како наша школа има три одељења осмог разреда, тест ће се полагати у периоду од 8 до 10 часова.

Ученици ће преостала два теста, односно тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест моћи да решавају од куће, као још један вид припреме за завршни испит, а школа ће организовати преузимање тестова од стране ученика у понедељак 01.06.2020. године. Ученици ће ова два теста попуњена вратити у школу 02.06.2020. године и предати одељењском старешини. Наставници одговарајућих предмета на часовима припремне наставе даће ученицима информацију у вези са предметним тестовима.

ПОСЕБНИ ЧАСОВИ ЗА ПОКАЗИВАЊЕ БОЉЕГ ПОСТИГНУЋА

Школа припрема распоред посебних часова за ученике осмог разреда од понедељка 01.06.2020. до петка 05.06.2020. године, у трајању од по један и по сат, где ће се ученицима пружити могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне области/теме у оквиру одговарајућег предмета, програма и активности. О распореду ће ученици бити на време обавештени.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

Од среде, 03.06.2020. године до понедељка 15.06.2020. године. школа организује припремну наставу за полагање завршног испита, у складу са исказаним потребама ученика, у трајању од десет дана, у складу са законом. Припремна настава ће се одвијати радним данима, према распореду који ће накнадно бити утврђен, док је суботом могуће организовати онлајн припремну наставу.

Припремна настава организује се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.

ЗАВРШНИ ИСПИТ

Ученици осмог разреда полажу завршни испит 17., 18., и 19. 06.2020. године.

Организација активности за ученике првог циклуса

Школа може, ако за то постоји потреба, да организује посебне часове наставе на којима се ученицима првог циклуса (од првог до четвртог разреда) пружа могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене области/теме у оквиру одговарајућег предмета, програма и активности, на исти начин као и за ученике другог циклуса.

Начин, поступак и критеријуми оцењивања

Начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха обавезних предмета, изборних програма и активности прописан је правилником о оцењивању ученика у основном образовању.

У претходном периоду Министарство просвете, науке и технолошког развоја је донело Правилник о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник“ 59/20).

Изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у основној школи дата је могућност да број оцена може бити мањи од четири због ванредне ситуације изазване епидемијом. Обавезни предмети са недељним фонсом од четири часа недељно треба да имају најмање једну оцену добијену усменим испитивањем ученика. Обавезни предмети који имају мање од четири часа недељно, уколико није било елемената за утврђивање оцене, могу изузетно да утврде једну оцену усменим испитивањам ученика. За усмено испитивање ученика потребно је користити неки од погодних веб-алата који су се у претходном периоду показали као погодни за овај тип часа.

Закључна оцена на крају године изводи се на сличан начин, као и када се настава реализовала на уобичајен начин. Потребно је проценити ниво остварености образовно-васпитних исхода, знања, вештина и ставова, самосталност и одговорност у раду као и рад током целе школске године. При извођењу закључне оцене потребно је узети у обзир све оцене, и оцене које су дате током наставе на даљину, као и оне које су евидентиране у остатку наставне године (четири оцене током првог полугодишта и најмање једна оцена на почетку другог полугодишта су саставни елементи за закључну сумативну оцену). Код свих метода оцењивања треба инсистирати на битним садржајима то јест на оним садржајима којима се обезбеђује остваривање исхода предмета, програма и активностима.

Закључна оцена је јавна и образложена. У складу са тим уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу да усмено одговарају у школи у датим терминима. Посебни часови наставе организују се за мање од 10 ученика по учионици, на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.

Поделите ваше размишљање

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *