Daily Archives: 14. маја

У циљу упознаваља основних школа, наставника и ученика, као и њихових родитеља, односно законских заступника, а ради благовремене припреме и организације образовно-васпитног рада, за период након 01.06.2020. године, обавештавамо вас о изменама и допунама правилника, који је у процедури и […]