Месечна архива:

Обавештавамо родитеље/законске заступнике да је Министарство просвете науке и технолошког развоја донело низ препорука и упутстава којима се ближе дефинишу питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у основној школи у новој школској 2020/2021. години, као и низ превентивних и заштитних […]