Daily Archives: 17. фебруара

Данас је у нашој школи одржан семинар "Јавни говор - технике излагачке писмености", који је регистрован код Завода за унапрђивање образовања и васпитања под каталошким бројем 622. […]