Author: osivanmi-admin

Наша школа, данас, 23. октобра слави свој Дан школе. Због лоше епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID - 19 и неубичајених услова рада, ове године изостаће традиоционална приредба у Установи културе "Влада Дивљан", коју су сваке године припремали наши вредни ученици […]
Brainz TV је објавила прилоге о нашим ученицима у оквиру Brainz Art серијала, истичући да су, поред успешног бављења музиком и освајања бројних награда и признања, сво четворо и одлични ученици ОШ "Иван Милутиновић". […]
Обавештавамо родитеље/законске заступнике да је Министарство просвете науке и технолошког развоја донело низ препорука и упутстава којима се ближе дефинишу питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у основној школи у новој школској 2020/2021. години, као и низ превентивних и заштитних […]
Имајући у виду ситуацију са коронавирусом и како би се избегле гужве по школама, ове године ће се уписивање Вашег ђака у први разред основне школе спроводити само у заказаном термину. […]
У циљу упознаваља основних школа, наставника и ученика, као и њихових родитеља, односно законских заступника, а ради благовремене припреме и организације образовно-васпитног рада, за период након 01.06.2020. године, обавештавамо вас о изменама и допунама правилника, који је у процедури и […]